פתרונות גיוס הון פועלת  לגיוס מענקים מלשכת המדען ראשי . החברה עוסקת בתחום גיוס המענקים כבר קרוב ל 20 שנה, והישגי החברה בתחום מענקי המדען הראשי רבים.

לחברה רקורד מוכח אצל לקוחות רבים, ולמעשה פועלת בכל תחומי הטכנולוגיה והמדעים, כימיה, מכשור רפואי, ביולוגיה, רפואה,  פיזיקה, הנדסת מכונות, אלקטרוניקה ומחשבים, כמו כן החברה מתמחה בהפעלת פרויקטים ובמימון פרויקטים בתחום התעשייה המסורתית.

הצלחת החברה נובעת בזכות עבודה עמוקה ומשמעותית עם צוותי הפיתוח, ובאופן הכנת הבקשה באופן המדויק ביותר והמעניין ביותר, באופן שיסקרן את הקורא ויאפשר לבוחן הטכנולוגי את מידת ההבנה הנדרשת, תוך מיסוך וטשטוש רעשים מיותרים.

התקציב המוגש, הינו תקציב מותאם לחברה, שאינו גדול ממידותיה, הן ביחס למשאבים אנושיים והן ביחס למשאבים כספיים שיש לה ושיש צפי שיגויסו עבורה.

גם לאחר הגשת הבקשה, החברות מקבלות ליווי צמוד ושוטף, הן בהשגחה על תקינות דוחות השעות, ודוחות הביצוע, וכן במהלך שלב השינויים בתיק והתאמתו למהלך המו"פ, וכל זאת בהתאם לתקנות חוק המו"פ והשינויים שנעשים בו לעיתים.

לקוחות החברה נהנים מרקורד רב שנים, ומהצלחות אין ספור, ובעיקר מידע עמוק ובסיסי, הן בהכנה של צוות המו"פ לפרויקט, רישום הבקשה ובעיקר תכנון וביצוע התקציב.

החברות הניגשות עמנו, זוכות למענקים גבוהים ולציוני וועדה גבוהים, ורבים מלקוחותינו מקבלים את המענקים המקסימליים האפשריים, ומקבלות מאות אלפי דולרים של מענקי מו"פ, כל זאת ללא מתן Equity וללא דילול היזמים והמשקיעים.