האתר מעודכן ליום 04/02/2018


תמלוגים חידושים 6/2017
 
שיעור התמלוגים עבור חברות קטנות ובינוניות: שיעור התמלוגים שעד עתה עמד על שיעור של 3% ממכירות החברה בשלוש השנים הראשונות ועלה לשיעור של 3.5% החל מהשנה הרביעית, שונה ויעמוד כעת על 3% באופן קבוע עד החזר המענק.

שיעור התמלוגים לחברה גדולה :(חברה אשר הכנסותיה עלו על 70 מיליון דולר בשנה שקדמה להגשת הבקשה) תשלם תמלוגים מוגדלים בשיעור של 5%.


נושא חברה מתחילה שונה באופן מהותי בעת האחרונה, בימים אלו אני לומד את הנושא ואכתוב עליו בהקדם.

חברה מתחום התעשייה המסורתית
תשלם תמלוגים בשיעור של 1.3% בלבד, במידה ואינה זכאית לפטור מתמלוגים. 
נדגיש כי חברה מתחילה בתעשייה המסורתית זכאית לפטור מלא מתשלום מתמלוגים למשך שלוש שנים! (המלצתי היא לברר לפני הגשת תוכנית בתעשייה מסורתית כי העניין בתוקף, הואיל והעניין בתוכניות התעשיה המסורתית יורד ועולה לסירוגין, ואיתו עולות ויורדות ההטבות המצויות בצידה)דיווחי שעות - נושא דיווחי שעות הינו אבן הבניין החשובה ביותר ששומה על חברה לנהל נכון לצורך דיווח תקין.
בחוזר נהלים 200-3 בתת סעיף 3.6 נכתב במפורש על חריג שהיה קיים אך הוחצן אך לאחרונה:
אם בחברה קיימת תרבות ארגונית של עבודה מהבית אצל חלק מן העובדים, על החברה לקבל מראש את אישור הבודק/הרשות לעניין עבודת הבית אצל עובדים נקובים בשם.
על כן אני ממליץ כי תפעלו על פי המלצה זו לפני תחילת המו"פ, או בסמוך מאוד לקבלת התשובה החיובית מהרשות.


רשימת טלפונים של מחלקות לשכת המדע"ר
ראה לינק: 
http://www.economy.gov.il/RnD/Pages/contacts.aspx 
טלפון
052-4831975
דואל
Go@pgh.co.il
כתובת:
ת.ד 141, מושב רמות מאיר