האתר מעודכן ליום 05/09/2018

תמלוגים חידושים 6/2017
 
שיעור התמלוגים עבור חברות קטנות ובינוניות: שיעור התמלוגים שעד עתה עמד על שיעור של 3% ממכירות החברה בשלוש השנים הראשונות ועלה לשיעור של 3.5% החל מהשנה הרביעית, שונה ויעמוד כעת על 3% באופן קבוע עד החזר המענק.

שיעור התמלוגים לחברה גדולה :(חברה אשר הכנסותיה עלו על 70 מיליון דולר בשנה שקדמה להגשת הבקשה) תשלם תמלוגים מוגדלים בשיעור של 5%.


חברה מתחום התעשייה המסורתית תשלם תמלוגים בשיעור של 1.3% בלבד, במידה ואינה זכאית לפטור מתמלוגים. 
נדגיש כי חברה מתחילה בתעשייה המסורתית זכאית לפטור מלא מתשלום מתמלוגים למשך שלוש שנים! (המלצתי היא לברר לפני הגשת תוכנית בתעשייה מסורתית כי העניין בתוקף, הואיל והעניין בתוכניות התעשיה המסורתית יורד ועולה לסירוגין, ואיתו עולות ויורדות ההטבות המצויות בצידה)


למרות כל האמור לגבי נושא התמלוגים .......נכון ליום 05/09/2018 - נדמה כי הלשכה חזרה לתקנות הקודמות שתוקנו בשנת 2002, ונדרשת הבהרה מקרן תמורה לכך, אני אעדכן את העניין בקרוב.


דיווחי שעות - נושא דיווחי שעות הינו אבן הבניין החשובה ביותר ששומה על חברה לנהל נכון לצורך דיווח תקין.
בחוזר נהלים 200-3 בתת סעיף 3.6 נכתב במפורש על חריג שהיה קיים אך הוחצן אך לאחרונה:
אם בחברה קיימת תרבות ארגונית של עבודה מהבית אצל חלק מן העובדים, על החברה לקבל מראש את אישור הבודק/הרשות לעניין עבודת הבית אצל עובדים נקובים בשם.
על כן אני ממליץ כי תפעלו על פי המלצה זו לפני תחילת המו"פ, או בסמוך מאוד לקבלת התשובה החיובית מהרשות.מסלול חברות מתחילות:
מסלול חברות מתחילות הרחיב שעריו ומעתה יתקבלו תחת מטרייה זו:
1. כל חברות ההזנק אשר גייסו מיום היווסדם עד 10M$.
2.  סך המכירות של התאגיד בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה אינו עולה על 1 מיליון דולר ארה"ב;
3. אין הגבלה על גיל החברה.

מה מקבלים:
1. תקציב 10 מליון ש"ח לשנה
2. אחוז מענק של 50% או 30% (דיכוטומי, מענק 40% בוטל)
3. 6 חודשי התארגנות לגיוס הכסף המשלים.
4. תוספת מענק פריפריאלי 10% לאיזורי פיתוח /25% לעוטף עזה.

לחברות מגזריות (חרדים / בני מיעוטים) יינתנו תנאים מועדפים ומשופרים על אלו שהוצגו לעי"ל

רשימת טלפונים של מחלקות לשכת המדע"ר
ראה לינק: 
http://www.economy.gov.il/RnD/Pages/contacts.aspx 
טלפון
052-4831975
דואל
Go@pgh.co.il
כתובת:
ת.ד 141, מושב רמות מאיר
.