דיווח רבעוני - דגשים

דוחות ביצוע – עצות מעשיות

מועדי הכנה והגשת דוחות רבעוניים:
העצה הטובה ביותר והקלה ביותר....
הכינו דוחות ביצוע רבעוניים והגישו אותם בזמן.!!!
נגמר החודש השלישי של הרבעון (לאו דווקא רבעון קלנדרי), קרי אם התחלתם במרץ, ועברו גם אפריל ומאי, אתם צריכים להכין דוח רבעוני בתחילת יוני ולשגרו באמצע יוני.

שכר עבודה:
שכר עבודה אשר בדרך כלל הינו עיקר הדוח,
עמוד כ"א חייב להיות ללא דופי, ללא ERR, וללא סימני העתקות.
ודאו שהעובדים ממלאים את דוח השעות כדבעי,
ולעניין דוח השעות החודשי..... וודאו שאין עובד שיש לו רצף של 100% אחוזי תעסוקה במו"פ... זה לא הגיוני שיש רצף של יותר מחודשיים רצופים עם 100% תעסוקה במו"פ.
הרי לא תרצו שיתחילו לחקור אתכם, ויבקשו דוחות שעות סתם באמצע השנה, כי "עליתם על מדגם"

כלל ההוצאות:
דווחו על כל הוצאותיכם גם אם אתם עוברים את התקציב המאושר, הדבר יקל עליכם בבואכם לבקש שינויים בתקציב.

ההתייחסות להוצאות קבלני משנה וחומרים:
בדיווח הסופי - הרשות תאפשר לכם ניוד סכומים בדרך כלל מסעיף קבלני משנה לסעיף שכר, אך אל תקחו זאת כמובן מאילו שכן הרשות לא תאשר לכם כלל העברה של תקציב פטנטים שלא נוצל לתקציב שכר או אפילו לתקציב חומרים.
בדוח הסופי – ניתנת לרואה החשבון האפשרות (הפרהרוגטיבה) לאשר העברה של:
ניוד בתוך סעיפים – עד 10%
ניוד בין סעיפים – עד 5%

דוח שינויים:
יש להיערך לדוח שינויים, במהלך הרבעון השלישי יש להכין סימולציה לדוח 3 + לדוח 4.
יש להבחין בשינויים הנדרשים, באלו סעיפים ישנו חוסר מהותי ובאיזה עודף.
יש למלא את הקבצים המצ"ב על מנת לדווח את השינויים הנדרשים.
בקשה לשינויים – קובץ וורד
בקשה לשינויים – קובץ אקסל
 
עדיין זקוקים לעזרה:  052-4831975 תרימו טלפון.... יוסי פרץ
טלפון
052-4831975
דואל
Go@pgh.co.il
כתובת:
ת.ד 141, מושב רמות מאיר
.